dot
ผลิตภัณฑ์
dot
แคนวาส เกรดอาร์ตติส
ภู่กัน
ขาตั้งวาดรูป
หุ่นไม้จำลอง
สี
จานสี
สินค้าอื่นๆ
อุปกรณ์ตกแต่งชิ้นงาน
dot

dot
bulletเงื่อนไขการสั่งซื้อ การชำระเงิน และการส่งสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์
เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ชนิดของสี
ผ้าใบ/แคนวาสบอร์ด/กระดาษ
 
สีอะครีลิค  ,  พู่กัน/จานสีอะครีลิค  ,  สื่อผสมสีอะครีลิค  ,   ผ้าใบ/แคนวาสบอร์ด/กระดาษสีอะครีลิค
สีน้ำมัน  ,  พู่กันสีน้ำมัน  ,  สื่อผสมสีน้ำมัน  ,  ผ้าใบ/แคนวาสบอร์ด/กระดาษสีน้ำมันสีน้ำ  ,  พู่กันระบายสีน้ำ  ,  กระดาษสีน้ำ  ,  สื่อผสมสีสำหรับวาดเขียนสีน้ำ   ,  กลวิธีพิเศษในการสร้างพื้นผิวด้วยสีน้ำ
คู่มือการใช้สีเพ้นท์ผ้า , คู่มือการใช้สีเพ้นท์แก้ว