แผ่นยางไลโน่

แผ่นยางไลโน่

     ใช้สำหรับงานพิมพ์ที่เป็นภาพต่างๆ เพื่อความงามหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ อาจมีข้อความตัวอักษร หรือ ตัวเลขประกอบหรือไม่มีก็ได้ แผ่นยางไลโน่

เป็นการพิมพ์แบบนูนโดยการทำให้สีติดอยู่บนผิวหน้าที่ทำให้นูน ภาพที่ได้เกิดจากสีที่ติดอยู่ในส่วนนั้น วิธีการใช้ ร่างกาพบนแผ่นกระดาษลอกลายแปะ 

บนแผ่นไลโน่รีด ให้เกิดเส้น แล้วแกะตามแบบที่ร่างได้เลย ควรระมัดระวังมือเมื่อใช้งานร่วมกับมีดแกะไลโน่

Visitors: 170,609